img
Chính sách đào tạo
Giảng viên: Anh Trinh
Học viên: 97
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC
  • Học mọi lúc mọi nơi
Vui lòng đăng nhập để đăng ký.
Giới thiệu khóa học

Khóa học "Chính sách đào tạo" nhằm cung cấp cho học viên các nội dung như: xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, các hình thức đào tạo, quyền lợi và trách nhiệm của người được cử đi đào tạo.

Chương trình học
Tên nội dung Kiểu nội dung
Chính sách đào tạo Scorm
Thông tin giảng viên
Tên giảng viên Vai trò Số nội dung
Anh Trinh Chủ khóa học 1
Bình luận của học viên
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.