img
Giới thiệu PECC2
Giảng viên: Anh Trinh
Học viên: 98
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC
  • Học mọi lúc mọi nơi
Vui lòng đăng nhập để đăng ký.
Giới thiệu khóa học

Khóa học "Giới thiệu PECC2" nhằm cung cấp cho học viên các nội dung cơ bản về Công ty: quá trình thình thành và phát triển, lĩnh vực hoạt động, sơ đồ tổ chức, cơ cấu nhân sự,... 

Chương trình học
Tên nội dung Kiểu nội dung
Giới thiệu PECC2 Scorm
Thông tin giảng viên
Tên giảng viên Vai trò Số nội dung
Anh Trinh Chủ khóa học 1
Bình luận của học viên
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.